Robbert den Boef

Mijn naam is Robbert (45 jaar) en ik ben christelijk opgevoed. Mijn ouders hebben mij als kind laten dopen en daar ben ik ze nog steeds erg dankbaar voor.

Dit bericht is geplaatst op 03-07-2022

Op jonge leeftijd heb ik mijn vader verloren, hierdoor heb ik veel moeite gehad met het geloof. Ik geloofde wel, maar niet met mijn hart. Totdat ik vorig jaar door een behoorlijk moeilijke donkere periode ging. Ik voelde me moedeloos, verdrietig en depressief. Ik besefte toen dat ik mijn leven liet leiden door de duisternis. Ik heb mijzelf in die tijd, maar vooral mijn gezin enorm teleurgesteld.

Ik heb een leegte in mij gevoed met wereldse zaken. Jeremia (2:13) zegt hierover dat het nalopen van afgoden hetzelfde is als het uithakken van waterbakken, vol met scheuren. Die bakken houden het water niet vast er blijft hooguit wat modderwater over. Ik ben er nu achter gekomen dat mijn levensgeluk, mijn levensvervulling niet gevonden kan worden bij de waterbakken van de afgoden, maar alleen bij God, de bron van levend water.

Ik ben op mijn knieën gegaan en heb om hulp gebeden. Ik heb mijn leven in Gods handen gelegd. Ik heb mijn zonden beleden en ik geloof nu dat Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis is gestorven. Op het moment dat ik op mijn knieën zat voelde het of ik in mijn nek gegrepen werd en ik in het “licht” kwam te staan. Nu wil ik God graag gehoorzaam zijn en leven tot Zijn eer. Ik vertrouw erop dat God mij wil genezen van mijn gebrokenheid door de vervulling van de Heilige Geest.