Care

Er komt iedere dag zoveel op ons af dat het zomaar kan zijn dat het je even niet meer lukt. Je loopt vast en je weet niet meer hoe verder te gaan. Soms kan het heerlijk zijn om even met iemand te praten die je helpt om weer grip te krijgen, om een luisterend oor te hebben voor jouw specifieke situatie en om voor jou te bidden als je zelf geen woorden meer hebt...

Dat is Care. Hier hebben we aandacht voor jouw verhaal en de bijbehorende zorg. Dat doen we in afhankelijkheid van de God die jou op het oog heeft!

Binnen Mozaiek010 werken we met een protocol. Dit zijn richtlijnen voor alle werkers in de gemeente, voor het verantwoord en vertrouwelijk omgaan met gegevens die zij als werker, uit hoofde van hun taak, ter ore of onder ogen komen. Het heeft tot doel een veilige omgeving te scheppen waarin je - bijvoorbeeld in pastorale gesprekken of bij voorbede - gerust je hart kunt uitstorten, wetend dat niemand daarmee ‘aan de haal gaat’. Verder geldt dat in principe mannen met mannen en vrouwen met vrouwen bidden, eventueel aangevuld met iemand van het andere geslacht, omdat we met voorkeur in tweetallen dienen. Alles wat je hen in de loop van de begeleiding vertelt, behandelen zij vertrouwelijk.

Je kunt ons bereiken via care@mozaiek010.nl.