Meldpunt misbruik

Mozaiek010 wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele delen, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Medewerkers en vrijwilligers beleid

Daarom hebben we besloten dat we een aantal maatregelen willen nemen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Iedere medewerker met een arbeidscontract van Mozaiek010 geeft aan, met de ondertekening van het arbeidscontract, dat hij/zij zich houdt aan de gedragscode die binnen Mozaiek010 geldt. Binnen de divers bedieningen (zoals Kids en We are Young) onderschrijven ook vrijwillige medewerkers een gedragscode. Deze vind je hier.

 

Interne vertrouwenspersoon

Binnen Mozaiek010 zijn vier vertrouwenspersonen aangesteld: Een man, een vrouw en een echtpaar.

De vertrouwenspersoonen functioneren onafhankelijk en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad van Opzieners. De functie van vertrouwenspersoon is niet te combineren met andere vertrouwensposities of leidinggevende posities binnen Mozaiek010.

De vertrouwenspersoon is via de mail bereikbaar: vertrouwenspersoon@mozaiek010.nl