We Are Young

Regelmatig komen er in de agenda, in de diensten of via de socials activiteiten van WAY voorbij. Maar wat is WAY eigenlijk?
WAY is de jongerenbeweging van Mozaiek. WAY is een afkorting van We Are Young.

Visie
To Be, To Belong en To Be Love(d) is onze visie. Dat houdt in: je bent welkom zoals je bent, met al je vragen en twijfels. Je bent een geliefd kind van God, je hoort bij ons, bij de kerk en bij de kerk wereldwijd. Als je je geliefd voelt door God en door je vrienden kun je daarvan ook weer uitdelen aan de mensen om je heen en ontdek je meer en meer hoe een leven met God is. WAY wil een jongerenbeweging zijn die uitnodigend is en jongeren toerust.

Mozaiek010
Mozaiek010 is een jonge gemeente met ontzettend veel tieners en jongeren; op dit moment zijn zo’n 180 jongeren op een of andere manier aangehaakt. Het WAY jongerenwerk in Mozaiek010 bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn smallgroups, clans en er zijn activiteiten in verschillende doelgroepen.

Smallgroups zijn groepen jongeren van 18 jaar en ouder. Clans zijn groepen in de leeftijd van 12-17 jaar. In de smallgroups en clans zijn kleinere groepen jongeren bij elkaar gebracht. Zo mogelijk als ze bij elkaar in de buurt wonen. Het doel van deze groepen is dat ze met elkaar op zoek gaan naar God, samen de Bijbel lezen, een onderwerp behandelen en leren voor elkaar te bidden en het leven te delen. Een soort Love2Meet groep, maar dan voor jongeren. Dit doen de clans onder leiding van clanleiders en de smallgroups zoveel mogelijk zelfstandig of met mentors.

Op dit moment hebben we meerdere stellen die (samen) leiding geven aan een clan van ongeveer 7-9 tieners. Ze ontvangen ze bij hen thuis, eten samen, delen met elkaar waar ze tegen aan lopen in het dagelijks leven, lezen samen de Bijbel, maar gaan ook samen leuke activiteiten doen. Daarnaast is er een grote groep jongeren in een smallgroup met een mentor-paar die elke 2 weken bij elkaar komt. Het doel is dat er meerdere van deze groepen komen. Ook is er nog een groep vanaf 22 jaar die al in een andere levensfase zit, bijvoorbeeld doordat ze aan het afstuderen zijn, werken, een huis zoeken of trouwplannen hebben. Deze groep heet L2Meet #Love 2…  Zij vinden heel veel dingen leuk en met elkaar zorgen ze zelf voor activiteiten en onderling zoeken ze zelf diepgang in het geloof.

Naast de kleinere groepen zijn er ook met regelmaat wat grotere activiteiten. Soms leeftijdgebonden, soms gemengd, maar beide met als doel om de jongeren op een laagdrempelige manier de gelegenheid te bieden elkaar beter te leren kennen zodat vriendschappen ontstaan en de jongeren opgebouwd worden in geloof en het onderdeel zijn van een groter geheel.

Op de socials en in de groepsapps kunnen jongeren volgen welke activiteiten er plaatsvinden.

Leiding en meedoen
Deze fantastische groep met jonge gasten wordt geleid door een aantal enthousiaste WAYworkers. Deze mensen zetten zich vol overgave in om zo veel mogelijk leuke, actieve, leerzame en gezellige activiteiten te ondernemen. Daarnaast zijn ze elke zondag in de kerk aanwezig in hun zwarte WAYshirts of WAYtrui met WAY logo, zodat ze zichtbaar zijn voor jongeren en hun ouders.

Wil je graag bijdragen aan het jongerenwerk?  Word WAYworker of clanleider!
Mail naar way@mozaiek010.nl voor meer info of vragen.