Nieuwsbrief Mozaiek010 | 4 juni 2022

Beste #naam#,

We kijken met elkaar uit naar de samenkomst van morgen, waarbij Ies Maaswinkel zal voorgaan om het te hebben over het thema “Durf te ontvangen!” In deze nieuwsbrief lees je meer over de Pinksterpicknick van morgen, de doopdienst die op 3 juli gehouden zal worden en het programma van de Mozaiek Conference op 17 & 18 juni. Ook stellen we de kandidaten voor de Raad van Opzieners aan je voor. Veel leesplezier toegewenst!

Heb je vragen of wil je reageren? Stuur een berichtje naar contact@mozaiek010.nl.

  1. Deze zondag: “Durf te ontvangen!”
  2. Pinksterpicknick
  3. Meet-ups Mozaiek010!
  4. Doopdienst op verschillende Mozaiek locaties | zondag 3 juli 2022
  5. Voorstellen Raad van Opzieners
  6. Mozaiek Conference | vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2022
  7. Bouw mee!
  8. Gebedspunten
  9. Agenda
  10. Reageren


Deze zondag: “Durf te ontvangen!”

Morgen vieren we Pinksteren! Het feest van de Geest! Geweldig om samen te vieren dat God zo dichtbij is gekomen, dat Hij nu zelfs in ons woont. Een feest met veel betekenissen en met grote gevolgen voor ons leven. Wat verandert er in jouw leven als je de Geest ontvangt? Wat verandert er als je steeds opnieuw vol wordt van de Heilige Geest? Durf jij het aan? Onze voorganger Ies Maaswinkel preekt en het thema is: #Durfteontvangen!

Tickets reserveren voor de diensten is niet langer nodig. Voor de crèche en de Kidsdiensten nog wel.

Liedteksten

Let op: komende zondag gebruiken we alleen de QR-code die je in de Club aantreft om de liedteksten te lezen en mee te kunnen zingen omdat we dit keer niet in staat zijn de teksten te beamen. Ook kun je vooraf hier al zien wat we zingen. Als je het niet fijn vindt om vanaf je mobiel te zingen, kun je misschien de teksten wel printen.Pinksterpicknick

Elkaar ontmoeten als Delen en Vrienden van Mozaiek010 is heel belangrijk en erg leuk! Daarom houden we op zondag 5 juni een picknick, aansluitend aan de Pinksterdienst.

We verheugen ons op de picknick in het Schollebos, na afloop van de dienst. Maar ... als de weersverwachting uitkomt, wordt dat een natte bedoening. Geen nood! In dat geval houden we de picknick gewoon binnen, in Club Blu dus.

Het is de bedoeling dat je zelf iets te eten en te drinken meeneemt voor het aantal personen waar je mee komt. Je hoeft je niet op te geven en je hoeft ook geen Deel te zijn van Mozaiek010 om erbij te zijn. Neem ook gerust iemand anders mee.

Stel dat het onverwacht toch buiten kan.. kijk dan op de website voor de informatie over de locatie.Meet-ups Mozaiek010!

Wat gaaf om te merken dat de Meet-ups zo enthousiast worden ontvangen! Veel mensen hebben zich al aangemeld en ook een aantal mensen willen een Meet-up organiseren. De Meet-ups zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en na te denken over Love2Meet initiatieven (dit zijn groepen waarin mensen met dezelfde interesses samenkomen). In de agenda op de website vind je alle meet-ups die de komende tijd in verschillende regio's zullen plaatsvinden!

Ben jij ook enthousiast over het organiseren van een meet-up in jouw regio? Mail dan naar eline@mozaiek010.nl .Doopdienst op verschillende Mozaiek locaties | zondag 3 juli 2022

Op zondag 3 juli hebben we als Mozaiek een bijzonder feest. Op tien locaties door het land heen zal er tegelijk gedoopt worden! Alle doopdiensten zullen die dag om 11:00 uur plaatsvinden. Door de doop zetten volgelingen van Jezus publiekelijk een nieuwe stap in hun geloof. Door de onderdompeling worden zij symbolisch met Christus begraven en staan zij op in een heel nieuw leven! De doopdiensten bij Mozaiek zijn altijd één groot feest en een getuigenis van wat God doet in de levens van mensen.

Wil je meer weten over de doop?
Voorafgaande aan iedere doopdienst is er een informatieavond over de doop, waar we je graag ontmoeten. Op deze avond, op 7 juni om 19:30 uur in de Watertoren in Rotterdam, nemen we je mee in onze visie op de doop en op geloof vanuit de Bijbel. We weten dat de doop op vele manieren wordt beleefd in onze kerken en daar gaan we met respect mee om.

Overweeg jij om je te laten dopen?
Je kunt je hier aanmelden voor de informatieavond en de doopdienst!Voorstellen Raad van Opzieners

Het leiderschap van Mozaiek010 bestaat uit het voorgangersteam, de coördinatoren en de Raad van Opzieners (RvO). De eerste twee teams zijn al vol in bedrijf. Een belangrijke stap in volwassenheid van onze gemeente is dan ook het instellen van een RvO.

De Raad van Opzieners (RvO) denkt vanuit visie mee bij de organisatie van Mozaiek010 en ademt het DNA waar Mozaiek voor staat. Samen met het voorgangersteam draagt de Raad van Opzieners de geestelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de gemeente. Daarbij kan je denken aan het aanstellen en functioneren van voorgangers. Ook heeft het RvO een antennefunctie om te signaleren wat er speelt binnen Mozaiek010.

Afgelopen periode hebben we, in samenspraak met het begeleidingsteam vanuit Mozaiek0318, twee kandidaten geselecteerd voor de RvO die we graag aan jullie voorstellen. Het gaat om Marit Koolhaas en Jan van Goch. Jan zal de rol van voorzitter vervullen binnen dit team.

Tot vrijdag 17 juni a.s. is er gelegenheid om bij het voorgangersteam aan te geven of er voor jou een bezwaar is dat deze kandidaten de RvO vormen van Mozaiek010. Dit kan door een mail te sturen naar contact@mozaiek010.nl of door het persoonlijk benaderen van één van de voorgangers.

Op termijn zal het team uitgebreid worden naar vijf personen en daar willen we de tijd voor nemen. De Raad van Opzieners zal hiertoe het initiatief nemen.

Jan van Goch
Vorig jaar heb ik de mogelijkheid gekregen om vanaf het begin mee te mogen bouwen aan Mozaiek010. Dit was een heel boeiende periode om vanuit niets en in vertrouwen te werken aan onze gemeente en de basis te leggen voor wat we nu zijn. Afgelopen maanden heb je me wellicht gezien als host tijdens de zondagsdiensten in Club Blu. Ik ben vader van vier kinderen (Sven, Roos, Tess en Floor) die hun plek hebben gevonden bij Mozaiek. Met mijn jeugdliefde Léanne ben ik dit jaar 25 jaar getrouwd. Wij wonen in Pijnacker. Vanuit Rotterdam lijkt dit ver maar met de Randstadrail zijn we in iets meer dan 10 minuten in de stad. Met Rotterdam voel ik me dan ook verbonden! Graag kom ik op afgelegen plekken in de natuur en kan je me vinden met mijn windsurfboard op het water.

Ik hou ervan anderen te helpen bij het maken van keuzes en geven van richting om ze tot hun recht te laten komen. De verbinding met de ander probeer ik dan ook centraal te stellen. Doordeweeks begeleid ik bedrijven en mensen om ze te laten groeien. Mozaïek010 zie ik ook als een heel mooie en kostbare plek om te werken aan de verbinding met elkaar, de verbinding met Hem en het bewaken van het DNA van Mozaïek.

Marit Koolhaas
Mijn naam is Marit Koolhaas, getrouwd met Arjan en moeder van Matthijs, Rhodé & Esmee. We wonen onder de rook van Rotterdam, in het dorp Bleiswijk. Ik ben graag buiten in de natuur, genieten is dat!

Ik vind het heerlijk om samen met mensen op te trekken en betrokken te zijn bij hun persoonlijke ontwikkeling zodat mensen tot hun recht komen, kunnen groeien en hoe mensen (nog) beter met elkaar kunnen samenwerken. Dit mag ik doen in mijn werk in de rol van coach, teamcoach.

Vanaf het begin ben ik betrokken bij de opstart van Mozaiek010. Wat een zegen om nu iedere week bijeen te komen om God te aanbidden, Hem en elkaar te ontmoeten.

Ik gun iedereen een plek om te ontdekken dat je welkom bent bij Jezus, dat Hij je ziet zoals je bent, dat je Jezus steeds meer gaat leren kennen en samen met anderen kan optrekken om Gods kerk in onze omgeving te bouwen en Zijn liefde uit te delen. Ik stel mij graag beschikbaar om een plek in te nemen in de Raad van Opzieners. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten tijdens de diensten of andere activiteiten van Mozaiek010!Mozaiek Conference | vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2022

Heb jij je al aangemeld voor de Mozaiek Conference op 17 en 18 juni aanstaande? Inmiddels staat ook het programma online en kun je een keuze maken uit de vele seminars!

Op deze tweedaagse landelijke conferentie nemen we ruimte voor gebed en aanbidding, delen we onze verhalen van verandering en strekken we ons uit naar wat God ons wil geven. In de middag zijn er seminars te volgen die ons helpen te groeien in ons geloof, onze samenwerking en bediening. In de avonden zijn er Worship & Prayer concerten. Kortom, twee dagen vol toerusting en inspiratie om samen onze plek in Gods Koninkrijk te ontdekken of te vervullen!

Bekijk ook deze promovideo en meld je direct aan via onze website.Bouw mee!

Wil je een financiële bijdrage doen voor de verdere (op)bouw van Mozaiek010? Maak dan voor het gemak gebruik van de QR-code. Het rekeningnummer van Mozaiek010 is NL91 RABO 0372898718. We hebben een ANBI-status zodat je gift van de belasting aftrekbaar is.

Heb je vragen over ons financiële beleid en onze plannen? Voel je vrij om ons te benaderen via contact@mozaiek010.nl .Gebedspunten

Wil je deze week bidden ... 

… voor de dienst van morgen;
… voor de Pinksterconferentie van Opwekking;
… voor de doopdienst van Mozaiek op 3 juli;
… voor de Mozaiek Conference;
… voor de komende Meet-ups van Mozaiek010.
… voor de kandidaten voor de Raad van Opzieners.

 Agenda

Bekijk de volledige agenda op de website van Mozaiek010. Daar vind je meer informatie over de events en kun je je inschrijven. 

05-06-2022 Samenkomst | Pinksteren
07-06-2022 Info avond doop
Meet-up
08-06-2022 Introductiecursus Mozaiek010 - Juni 2022, 1e avond
09-06-2022 Alpha cursus
10-06-2022 Meet-up
12-06-2022 Samenkomsten
WAY HangOut - na de 1e dienst
15-06-2022 Meet-up
17-06-2022 Mozaiek Conference
Meet-up
18-06-2022 Mozaiek Conference
19-06-2022 Samenkomsten
22-06-2022 Meet-up
26-06-2022 SamenkomstenReageren

Heb je vragen of ideeën? Laat dit dan weten via contact@mozaiek010.nl 

Bekijk ook onze website voor meer informatie over Mozaiek010!Bekijk dit bericht in uw browser