Gedragscode vrijwilligers Mozaiek010

Binnen Mozaiek010 hebben we voor verschillende onderdelen regels afgesproken waar we ons als vrijwilligers aan houden. Deze pagina bevat per onderdeel de gedragsregels. Let op: in alle gevallen is er een meldingsplicht bij de vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag of vermoedens hiervan.

Mozaiek Kids

Deze gedragscode is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen het kinderwerk van Mozaiek010. Wij vinden het van belang dat deze gedragscode nageleefd wordt voor de veiligheid van onze kinderen. Kinderen zijn een kwetsbare doelgroep, omdat er o.a. sprake is van een afhankelijkheidsrelatie met een kinderwerker. Wij willen deze kinderen beschermen, vooz zover dit binnen ons bereik ligt.

Elke kinderwerker dient kennis te hebben genomen van deze gedragscode en er zorg voor te dragen dat deze wordt nageleefd. Hier zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor.

Dit zijn de gedragsregels binnen het kinderwerk:

 1. Je creëert samen met anderen een omgeving waarin de kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. Je bent aanspreekpunt voor kinderen. Wanneer een kind jou iets vertelt in vertrouwen, dien je dit voor je te houden en niet te delen met derden.
 3. Wanneer het kind jou iets in vertrouwen vertelt, maar je het wel van belang voor het kind vind dat dit gedeeld wordt, moet je het melden aan de vertrouwenspersoon (zie website). Je geeft duidelijk aan dat je geen hulpverlener bent en altijd de plicht hebt om door te verwijzen naar of advies te vragen bij Care of te bespreken met ouders.
 4. Je komt als vrijwilliger niet ongewenst binnen de comfortzone van de kinderen. Je mag de kinderen niet zodanig aanraken, huggen of omhelzen dat dit als ongewenst kan worden ervaren. Je bent bewust van afstand en nabijheid richting het kind.
 5. Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik in welke vorm dan ook t.o.v. de kinderen.
 6. We willen social media zorgvuldig gebruiken en daarbij rekening houden met een aantal zaken:
 • geen foto’s delen zonder toestemming, ook niet in onderlinge appgroepen.
 • wees bewust dat je geen vrienden bent van het kind, maar leider.
 • wees bewust van het gebruik van taalgebruik en emoticons.
 1. Zorg ervoor dat je bij gesprek, gebed, of zelfs naar het toilet gaan, altijd met 2 personen bent. Bij voorkeur een man/ vrouw combinatie.
 2. Zorg ervoor dat wanneer je (samen met een ander) in een ruimte zit met een kind dat een van de andere teamleden hiervan af weet.
 3. Je hebt de verantwoordelijkheid om de kinderen te beschermen tegen, maar ook aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag op alle vlakken.
 4. Je bent verplicht om grensoverschrijdend gedrag en bij vermoedens hiervan op welk vlak dan ook te melden bij je teamleider of coördinator en bij de vertrouwenspersoon, ook als je twijfels hebt.
 5. Wees je bewust dat je als volwassen vrijwilliger een voorbeeld bent voor de kinderen. Laat dat zien in je woorden en daden naar hen, maar ook naar je teamleden.

 

We Are Young

Deze gedragscode is bedoeld voor alle jongerenwerkers binnen het jongerenwerk van Mozaiek010. Wij vinden het van belang dat deze gedragscode nageleefd wordt voor de veiligheid van onze jongeren. Jongeren zijn een kwetsbare doelgroep, omdat er o.a. sprake is van een afhankelijkheidsrelatie met een jongerenwerker. Wij willen onze jongeren beschermen, voor zover dit binnen ons bereik ligt. Daarnaast is deze gedragscode ook bedoeld ter bescherming en duidelijkheid voor de jongerenwerker.

Elke jongerenwerker dient kennis te hebben genomen van deze gedragscode en er voor zorg te dragen dat ze wordt nageleefd. Je bent altijd aanspreekbaar op je gedrag en staat open voor feedback. Je vindt het normaal als collega jongerenwerkers jou vragen stellen over jouw gedrag. Dit is de cultuur die we nastreven.

Dit is de WAY gedragscode:

 1. Je creëert samen met anderen een omgeving waarin jongeren zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. Je bent een aanspreekpunt voor jongeren. Wanneer een jongere jou iets vertelt in vertrouwen, dien je dit voor je te houden en niet te delen met derden. Zie punt 3 voor uitzondering.
 3. Wanneer een jongere jou iets in vertrouwen vertelt (bij misbruik, grensoverschrijdend gedrag, suïcidale neigingen), maar het wel van belang voor de jongere is dat dit gedeeld wordt, moet je het melden aan de vertrouwenspersoon Je geeft duidelijk aan dat je geen hulpverlener bent en altijd de plicht hebt om door te verwijzen naar/advies te vragen bij Care of te bespreken met ouders.
 4. Je komt als jongerenwerker niet ongewenst binnen de comfortzone van jongeren. Je mag jongeren niet zodanig aanraken, huggen of omhelzen dat dit als ongewenst kan worden ervaren. Je bent bewust van de afstand en nabijheid richting jongeren. Houd er rekening mee dat jouw beleving van wat gewenst/ongewenst is, anders kan zijn dan die van jongeren. Wees dus eerder terughoudend en leer de ander goed kennen.
 5. Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik in welke vorm dan ook t.o.v. jongeren.
 6. Je onthoudt je van een liefdesrelatie in welke vorm dan ook met een jongere.
 7. Wees je ervan bewust dat je geen vriend bent van de jongere, maar een leider.
 8. We willen social media zorgvuldig gebruiken en daarbij rekening houden met een aantal zaken: - geen foto’s delen zonder toestemming, ook niet in onderlinge appgroepen.
 9. Wees je bewust van het gebruik van taalgebruik en emoticons.
 10. Zorg ervoor dat je bij gesprek/gebed/contactmoment altijd met twee personen bent. Bij voorkeur een man/vrouw combinatie.
 11. Zorg ervoor dat wanneer je (samen met een ander) in een ruimte zit met een jongere dat een van de andere teamleden hiervan afweet. Houd bij een afgesloten ruimte de deur bij voorkeur open.
 12. Je hebt de verantwoordelijkheid om jongeren te beschermen tegen, maar ook aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag op alle vlakken.
 13. Je bent verplicht om grensoverschrijdend gedrag en bij vermoedens hiervan op welk vlak dan ook te melden bij je je teamleider (indien van toepassing), coördinator en bij de vertrouwenspersoon, ook als je twijfels hebt.
 14. Wees je bewust dat je als jongerenwerker een voorbeeld bent voor jongeren. Laat dat zien in je woorden en daden naar hen, maar ook naar je teamleden.
 15. Je hebt de verantwoordelijkheid om de coördinator te informeren bij vragen, onduidelijkheden of als er toch dingen gaan spelen die niet wenselijk zijn (je wordt toch verliefd op een jongere etc.), zodat er vroegtijdig ondersteuning/hulp/advies gegeven kan worden